กดดูรู้ที่เรียน

แอพพลิเคชั่นสำหรับการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา โดยการนำเสนอข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

Android

iPhone

หน่วยงานความร่วมมือ

กดดูรู้ที่เรียนให้อะไรบ้าง

ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา ตำแหน่งที่ตั้งสถานศึกษา ระดับการศึกษา หลักสูตรวิชาที่เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สามารถค้นหาสถานศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนระดับอนุบาล ประถม มัธยม) อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน) โรงเรียนประเภทอื่นๆ (หลักสูตรอาชีพระยะสั้น) และแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ) โดยสามารถแสดงแผนที่ ระยะห่างจาก Location ที่คุณอยู่ในรูปแบบแผนที่เพื่อให้คุณดูข้อมูลได้ง่ายพร้อมระบุรายละเอียดข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทร เว็บไซต์และอื่นๆ นอกจากนี้สำหรับใครที่วางแผนศึกษาต่อแอพนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษาต่างๆ เช่น หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้คุณได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น จัดเป็นแอพดีๆ ที่มีประโยชน์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถโหลดแอพนี้ติดสมาร์ทโฟนเอาไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา